reklama.png
Error
  • XML Parsing Error at 1:877. Error 9: Invalid character

BBK Gronjan: Po?eli smo nalaze?i se nedjeljom u prirodi

Wednesday, 08 December 2010 02:56 administrator
Print PDF

Brdsko biciklisti?ki klub Gronjan jedan je od klubova koji su nastali zajedni?kim druenjem ljubitelja biciklisti?ke kulture. Umjesto da troe svoje vrijeme gledaju?i kakvu sapunicu, nalazili su se nedjeljom u prirodi i provodili sate voze?i se biciklima, te, tu i tamo, opustili bi se u rekreativne biciklijade po Istri.

Cijeli postupak osnivanja kluba po?eo je ?isto slu?ajno od strane nekoliko nas prijatelja koji smo se po?eli nalaziti nedjeljom i provoditi ugodan dan u prirodi voze?i se biciklima.
Naime, svatko od nas bavio se biciklizmom rekreativno dui niz godina, ali pojedina?no. Malo po malo, po?eli smo se nalaziti sve ?e?e i u sve ve?em broju. Najprije, po?eli smo odlaziti na rekreativne biciklijade po Istri, te smo tada odlu?ili da bi mogli osnovati vlastiti klub kako bi bili prepoznatljivi u masi, s vlastitim dresovima i imenom. ispri?ao je Manuel Vigini.

Nakon odluke, dolo je vrijeme registracije. Skupili su se i 22. travnja 2010. godine ozakonili svoje druenje sa sluenim osnutkom kluba na podru?ju Op?ine Gronjan.

Odlu?ili registrirati klub na podru?ju Op?ine Gronjan poto najvie vremena provodimo voze?i se na tom podru?ju, a i kako bi promovirali to nae malo mjesto kao biciklisti?ku destinaciju. rije?i Manuela.


Zasad se u klubu drui dvadesetak ?lanova, no, broj je u fazi stalnog porasta, a i postoje?i ?lanovi rade na tome kako bi to vie mladih osoba uklju?ili u aktivno iskoritavanje svog slobodnog vremena.

Radimo na tome da se uklju?i to vie mladih kako bi se bavili tim sportom, dali rekreativno ili profesionalno. napomenuo je Vigini.

Osim brige oko kluba, ?lanovi pobrinuli su se za organizaciju dviju biciklijada. Prva, koja se vodila pod motom Oivimo Zavrje, smatra se podosta uspjenom budu?i da je sudjelovalo 100 biciklista iz Istre i ire. Za razliku od prve, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta koji su se pojavili neto prije zakazanog odvijanja, druga biciklijada bila je odgo?ena. No, usprkos odgodi, mala grupica od desetak ?lanova skupila se i savladala odre?enu rutu pod tekim uvjetima, kako govori Manuel, gotovo nemogu?im.

Klub je postigao i svoje po?etne dobre plasmane na utrkama u Istri, te se upoznao malo bolje s biciklisti?kim svijetom.

Ovog ljeta smo se okuali i u XC (cross-country) utrkama u Buzetu, Pazinu i Lokvama, te maratonu na U?ki, nastupali smo u kategoriji rekreativaca i ostvarili solidne plasmane. Moemo se i pohvaliti da u naem klubu imamo ?ak troje ?lanova s poloenim ispitom za bike-vodi?e, koji je organizirala Istarska upanija.
Ipak, najvanije nam je da smo uli malo bolje u taj svijet i upoznali sjajne ljude koji su nas odmah pozitivno prihvatili i dali nam motivaciju da krenemo ozbiljnije u svijet brdskog biciklizma. rekao je Manuel.

Uskoro nali su se i sami u organizaciji vlastite XC MTB utrke.

Nije nam trebalo puno, nakon est mjeseci od osnivanja kluba i izrade prepoznatljivih klupskih dresova, organizaciju biciklijade i prisustvovanje na nekoliko utrka odlu?ili smo se za organizaciju vlastite XC MTB utrke. Utrka pod nazivom XC Izgubljena Ovca je doga?aj koji elimo da postane tradicionalan kako bi to vie ljudi upoznalo mogu?nosti koje prua nae podneblje za vonju biciklom, te se da to vie mladim odlu?i baviti ovim zdravim i uzbudljivim sportom. dodao je.

U skoroj budu?nosti, BBK Gronjan ima namjeru organizirati kolo Zimske MTB lige, najmanje dvije rekreativne biciklijade i nastaviti s Izgubljenom Ovcom, te prisustvovati u to ve?em broju utrka tijekom sljede?e godine. U planu, svakako stoji nabavka potrebne opreme i kombi vozila kojim bi se olakalo kretanje ?lanova te pronalazak prostora za klupske prostorije.

Kako bi BBK Gronjan opstao, potrebno ga je financijski opskrbiti. Zasad se financije ostvaruju iz vlastitih sredstava te pomo?u donatora, koji uvijek podupiru BBK Gronjan to je vie mogu?e.


elja nam je uklju?iti to vie ljudi u uivanju vonje biciklom naim krajevima, pokrenuti mlade da se vie bave sportom i kre?u na svjeem zraku, te promociju Bujtine kao biciklisti?ku destinaciju. Osim toga, elimo stvoriti i to bolju suradnju i prijateljske odnose sa to vie biciklisti?kih klubova, to nam, zasad, dobro ide. Moemo re?i da je brend BBK Gronjan stvoren, te ga sada trebamo samo oplemeniti. nazna?io je za kraj Manuel Vigini. (Sanda Adami?)

Last Updated on Tuesday, 13 August 2013 07:39
mediabanner2.jpg