reklama.png
Error
  • XML Parsing Error at 1:877. Error 9: Invalid character

Gronjan

Thursday, 21 November 2013 08:07 administrator
Print PDF

 

10694270 450380335104736 6405399003981592638 o

Gronjan je malo srednjovjekovno mjesto smjeteno na brdacu iznad rijeke Mirne. Pozicija je imala u povijesti sigurno svoju obrambenu funkciju i karakteristi?na je za istarske gradi?e. Arhitektonski izgra?ena oko centra gdje su trg sa crkvom i pala?om, opasana zidinama ima jedinstven i za?araju?i izgled, upotpunjen tipi?nim stilom gradnje. Kamen je materijal koji prevladava i koriten je za izgradnju svega, majstorski uklopljen i sa velikom sre?om da je do dananjih dana ostao skoro neizmnjen, svakom posjetitelju koji se etnjom uskim uli?icama i malim trgovima daje dojam da se vra?a u prolost.
Prva saznanja o Gronjanu seu jo u srednjem vijeku, a kao centar uvijek je imao svoju veliku vanost u svim stolje?ima i vladavinama. U novijoj povijesti posebnu je vanost dobio 1902. godine kada je izgradnjom Parenzane postao nezaobilazna stanica mnogim putnicima i trgovcima tog podru?ja.
Svakako treba napomenuti da Gronjan je poznat po cijelom svijetu kao gradi?em umjetnosti, posebno zbog dugogodinjeg dijelovanja HGM, ali i mnog umjetnika koji nalaze svoju inspiraciju upravo u tim ?arobnim uli?icama i pogledima.
Turisti?ki nezaobilazna to?ka svakog posjetitelja, danas posebno dobiva na vanosti kao polazna to?ka biciklisti?kih i pijea?kih izleta Parenzanom. Jazzeri iz cijelog svijeta slijevaju se na Jazz Festival kojeg je pokrenuo velikan Boko Petrovi? i time neizbjeno zabiljeio Gronjan kao najboljim jazz festivalom u svijetu. Slikari i kipari nalaze svoje mjesto u najdugovije?nijem Extemporeu u Hrvatskoj koji izlaganjem po uli?icama samo pove?ava njegovu ljepotu.
Ali, netreba se zaustaviti samo u Gronjanu, naa je sre?a da smo okrueni puno malim mjestacima koji ?ekaju da budu otkriveni, a svi su dijelom nae op?ine.
Naravno da nakon izleta po cijeloj op?ini svaki izletnik ogladni i oedni, a tu su za te potrebe vrhunski vinari i agroturizmi koji ?e vas zarobiti dobrotom njihovih proizvoda.

 

Nemogu?e je toliko opisati Gronjan koliko je mogu?e ga doivjeti samo jednim posjetom...

 

Vie info:

Op?ina Gronjan

Turisti?ka Zajednica Gronjan

Jazz is Back! - BP

Zajednica Talijana Gronjan

Hrvatska Glazbena Mlade

Gronjan - Wikipedia

Gronjan - Histrica

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Thursday, 22 January 2015 17:37
mediabanner2.jpg